Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka


Menu główne

Infolinia prezentująca treści ulotek farmaceutycznych

Kupuj przez FaniMani.pl


Treść

Witaj na stronie ORIS!

Autor: mgr Zbigniew Terpiłowski

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy powstał w 1954 roku przy ul. Bernardyńskiej 3. W 1981 roku został przeniesiony do nowych obiektów przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 .
Obecnie od 1990 roku Ośrodek jest zakładem własnym – samodzielną jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej - Polskiego Związku Niewidomych, stowarzyszenia zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000042049 , posiadającego status organizacji pożytku publicznego.
Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy działa na podstawie Statutu, zatwierdzonego uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr XIV-36/2005 z 18 maja 2005 roku.
        Celem działania Ośrodka jest: 
- kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących przygotowująca do samodzielnego życia i integracji społecznej.
- edukacja w zakresie wyuczenia określonych umiejętności lub zawodu
- szkolenia rehabilitacyjne osób niewidomych i słabowidzących, instruktorów rehabilitacji i wolontariuszy oraz innych osób działających na rzecz środowiska, stosownie do występujących potrzeb.
Przy wykonywaniu zadań statutowych Ośrodek współdziała z okręgami i innymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Związku Niewidomych.
         Baza dydaktyczna Ośrodka jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych kadra specjalistów rehabilitacji posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach osób niewidomych i słabo widzących. Ośrodek dysponuje bazą noclegową w Hotelu na 80 miejsc w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji uczestników szkoleń w Ośrodku funkcjonuje stołówka, biblioteka, świetlica, sala sportowa oraz kaplica. Uczestnikom różnych form rehabilitacyjnych i szkoleniowych Ośrodek zapewnia podstawową opiekę medyczną.
         Przy Ośrodku działa ogólnie dostępny hotel „HOMER” www.homer.oris.org.pl , informacja oraz zamawianie pokoi pod telefonem 052/341–52-28  oraz e-mail: hoteloris@wp.pl

Rozpoznawanie polskich monet i banknotów

Rozpoznawanie polskich monet

Mamy dziewięć monet o różnym nominale, różnią się wielkością, grubością i nacięciami na obwodzie. Najlepszym sposobem rozpoznawania monet jest metoda dotykowa. Ze względu na wykończenie obwodu monet możemy utworzyć trzy grupy:

  1. Monety z obwodem gładki            – ...

    Czytaj więcej >

    Piątek, 29 05 2015 / Autor: Edyta Schirakowska

Pismo punktowe - egzamin eksternistyczny

Na egzaminie w maju 2015 r. 3 osoby uzyskały uprawnienia instruktorskie.

Dla zainteresowanych uzyskaniem uprawnień instruktorskich Ośrodek „Homer” planuje przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego w listopadzie lub grudniu 2015 r.
W egzaminie eksternistycznym mogą uczestniczyć tylko te osoby które spełniają poniższe warunki:

1. posiadają wyższe ...

Czytaj więcej >

Czwartek, 28 05 2015 / Autor: Maria Andraszewska

Przejdź do góry
(c) copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
projekt i wykonanie: michalchyrek.com / Pc expert