Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka


Menu główne

Infolinia prezentująca treści ulotek farmaceutycznych

Kupuj przez FaniMani.pl


Treść

Uprawnienia Instruktora Orientacji Przestrzennej i Lokomocji Niewidomych

Autor: Maria Andraszewska

Kurs zaplanowany na 2016 rok nie dojdzie do skutku . Tylko 3 osoby ostatecznie potwierdziły swój udział.

Nadal zbieramy zgłoszenia ale już na 2017 r.

Chętni powinni zgłaszać się do 31 marca 2017 r. Po tym terminie podamy ostateczny termin szkolenia o ile zbierze się odpowiednia grupa osób chętnych do udziału w szkoleniu.

Kandydaci na kurs winni posiadać:

- wykształcenie pedagogiczne, najlepiej ze specjalizacją tyflopedagogika.  

- pełna sprawność fizyczna, dobry wzrok i słuch (osób z dysfunkcją wzroku i słuchu nie przyjmujemy na szkolenie).

- łatwość nawiązywania kontaktu z niewidomymi, wysoka kultura współżycia z ludźmi,  

Aby szkolenie zostało uruchomione wymagana jest minimalna ilość uczestników - 12 osób.

Szkolenie oparte jest na wiedzy tyflopedagogicznej i pedagogicznej uczestników i ogranicza się tylko do metodyki orientacji i lokomocji, 130 godzinne stacjonarne szkolenie jest przewidywane na 14-15 dni.

Kurs kończy się egzaminem metodycznym i praktycznym.

Organizator zapewnia:

- wysoko wykwalifikowanych trenerów prowadzących zajęcia

- zajęcia ćwiczeniowe w małych grupach,

- serwis z napojami (kawa, herbata, woda mineralna)

- ubezpieczenie

- laskę do zajęć, która po szkoleniu zostaje na własność uczestnika

- zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień instruktorskich po zaliczeniu egzaminów

Osoby mieszkające poza Bydgoszczą mogą korzystać z tanich noclegów w hotelu ośrodka  (1nocleg = 50 zł). Wszyscy uczestnicy mogą korzystać z posiłków w prowadzonej przez ajenta na terenie ORiS , stołówki.

Koszt całodziennego wyżywienia to 30,- zł. Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia dla zainteresowanych mieszkaniem w Ośrodku – 1200 zł

Wstępny koszt szkolenia (bez noclegów i wyżywienia) dla 1 osoby to brutto około 2700,- zł.

Kandydatów należy zgłaszać na załączonych kwestionariuszach osobowych.

Zgłoszenia mogą być przesyłane drogą e-mailową na adres : oris_andraszewska@poczta.onet.pl  (pomiędzy słowem "oris" a nazwiskiem jest podkreślnik!!)            

bądź listownie na adres :  Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN  ul. Powstańców Wielkopolskich 33   85-090  Bydgoszcz

kontakt telefoniczny : 52 34 00 128 lub 52 341 52 28 wew. 235

 

 

2. Kwestionariusz zgłoszenia i oświadczenie należy wypełnić, wydrukować , własnoręcznie podpisać  (odesłać można w formie zeskanowanej lub normalną pocztą:

 

ZGŁOSZENIE DO OŚRODKA REHABILITACJI I SZKOLENIA PZN „HOMER” w  BYDGOSZCZY

Kurs dla Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Lokomocji Niewidomych

 DANE :

- Imię i Nazwisko :

- data urodzenia :

- miejscowość i województwo urodzenia:

- PESEL : 

- dokładny adres zamieszkania :

- adres e-mail :

- telefon :        

- wykształcenie :

- uczelnia :

- obecna praca :

- sytuacja zdrowotna :  

- dodatkowa informacja  :

Data i Podpis osoby zgłaszanej ………………………………………

Oświadczenie:

Oświadczam, że nie mam orzeczonej niepełnosprawności wzroku ani słuchu. Jestem osobą zdrową i mogę uczestniczyć w zajęciach prowadzonych technikami bezwzrokowymi.

Data i Podpis osoby zgłaszanej ………………………………………

Szkolenie Instruktorów Samoobsługi i Czynności Dnia

Szkolenie dla Instruktorów Samoobsługi i Czynności Dnia

Szkolenie ma za zadanie przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych  z inwalidami wzroku wcharakterze instruktora samoobsługi i czynności dnia.

Termin  – 03 - 17.07.2016            aktualnie zgłoszona: 1 ...

Czytaj więcej >

Czwartek, 12 01 2017 / Autor: Maria Andraszeska

Pismo Punktowe - szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie tyflologiczne z zakresu pisma punktowego (Brajla)

Jest to szkolenie, skierowane jest do osób bez dysfunkcji wzroku, nauczycieli, pracowników szkół masowych, DPS-ów, członków rodzin i wolontariuszy.

Celem szkolenia jest nauczenie zainteresowanych pisma punktowego (Brajla) w zakresie pisania i czytania.

Czas szkolenia ...

Czytaj więcej >

Środa, 06 04 2016 / Autor: Maria Andraszewska

Memo przestrzenne

Nauka przez zabawę!

Memo przestrzenne - wydawnictwa EPIDEIXIS

To takie oczywiste, że szukamy dla swoich dzieci zabawek mądrych, które pomogą im rozwinąć spostrzegawczość, pomysłowość, koncentrację, pamięć. Takich, które pomogą w poznawaniu otaczającego nas świata w sposób prosty i ciekawy. Tyle ...

Czytaj więcej >

Poniedziałek, 15 02 2016 / Autor: Renata Olszewska

Przejdź do góry
(c) copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
projekt i wykonanie: michalchyrek.com / Pc expert