Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka


Menu główne

Infolinia prezentująca treści ulotek farmaceutycznych

Kupuj przez FaniMani.pl


Treść

Szkolenie Instruktorów Samoobsługi i Czynności Dnia

Autor: Maria Andraszeska

Szkolenie dla Instruktorów Samoobsługi i Czynności Dnia

Szkolenie ma za zadanie przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych  z inwalidami wzroku wcharakterze instruktora samoobsługi i czynności dnia.

Termin  – 03 - 17.07.2016            aktualnie zgłoszone: 2 osoby

Szkolenie zostanie zorganizowane po zebraniu minimum 12 osobowej grupy. Zbieramy zgłoszenia do 21 maja 2016 r.

Czas trwania – Szkolenie stacjonarne 14 dniowe, zakończone egzaminem oraz obowiązkowa praktyka (min. 25 godzin zajęć do odbycia w trakcie organizowanych przez ORiS szkoleń rehabilitacyjnych).
Warunki naboru jakie powinni spełniać kandydaci na szkolenie:
Uczestnicy powinni posiadać:

a. minimum średnie wykształcenie,
b. pełną sprawność manualną,
c. dopuszcza się udział osób z dysfunkcją wzroku. Mogą to być osoby posiadające umiarkowany stopień inwalidztwa z tytułu wzroku. Przy zgłoszeniu muszą dostarczyć zaświadczenie od okulisty o widzeniu „ostrym” w promieniu 2 metrów z posiadaną korekcją oraz o pełnym widzeniu barw.

Dodatkowe uwagi:

- Osoby kierowane powinny cechować się życzliwością i łatwo nawiązywać kontakt z inwalidami wzroku.

- Uczestnicy powinni mieć prawidłowa wymowa i łatwość nawiązywania kontaktu.

- Osoby z (aktywną) epilepsją nie powinny być kierowane na szkolenie.

Koszt szkolenia (planowany) dla 1 osoby bez noclegów i wyżywienia:

1. Szkolenie zasadnicze i praktyka    – 1820 zł

2. Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia dla zainteresowanych mieszkaniem w Ośrodku w czasie szkolenia – 1120 zł, w czasie praktyk – 480 zł. Koszt 1 noclegu – 50 zł, koszt całodziennego wyżywienia 30 zł.

Organizator zapewnia:

- wysoko wykwalifikowanych trenerów prowadzących zajęcia

- zajęcia ćwiczeniowe w małych grupach,

- serwis z napojami (kawa, herbata, woda mineralna)

- materiały do zajęć

- zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień instruktorskich po zaliczeniu egzaminów

 

Kandydatów należy zgłaszać na załączonych kwestionariuszach osobowych.

Zgłoszenia mogą być przesyłane drogą e-mailową na adres : oris_andraszewska@poczta.onet.pl  (pomiędzy słowem "oris" a nazwiskiem jest podkreślnik!!) 

bądź listownie na adres :

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN  ul. Powstańców Wielkopolskich 33   85-090  Bydgoszcz

kontakt telefoniczny : 52 34 00 128 lub 52 341 52 28 wew. 235

2. Kwestionariusz:

ZGŁOSZENIE DO OŚRODKA REHABILITACJI I SZKOLENIA PZN „HOMER” w  BYDGOSZCZY

Szkolenie dla Instruktorów Samoobsługi i Czynności Dnia

 DANE :

- Imię i Nazwisko :

- data urodzenia :

- miejscowość i województwo urodzenia:  

- PESEL :  

- dokładny adres zamieszkania:

- adres e-mail :

- telefon :        

- wykształcenie : 

- uczelnia :

- obecna praca :

- sytuacja zdrowotna :

- dodatkowe  informacje  :

Podpis osoby zgłaszanej ………………………………………………

Uprawnienia Instruktora Orientacji Przestrzennej i Lokomocji Niewidomych

Kurs zaplanowany na 2016 rok nie dojdzie do skutku . Tylko 3 osoby ostatecznie potwierdziły swój udział.

Nadal zbieramy zgłoszenia ale już na 2017 r.

Chętni powinni zgłaszać się do 31 marca 2017 r. Po tym terminie podamy ostateczny termin szkolenia o ile zbierze się odpowiednia grupa osób chętnych do udziału w szkoleniu.

Kandydaci na ...

Czytaj więcej >

Wtorek, 10 05 2016 / Autor: Maria Andraszewska

Pismo Punktowe - szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie tyflologiczne z zakresu pisma punktowego (Brajla)

Jest to szkolenie, skierowane jest do osób bez dysfunkcji wzroku, nauczycieli, pracowników szkół masowych, DPS-ów, członków rodzin i wolontariuszy.

Celem szkolenia jest nauczenie zainteresowanych pisma punktowego (Brajla) w zakresie pisania i czytania.

Czas szkolenia ...

Czytaj więcej >

Środa, 06 04 2016 / Autor: Maria Andraszewska

Memo przestrzenne

Nauka przez zabawę!

Memo przestrzenne - wydawnictwa EPIDEIXIS

To takie oczywiste, że szukamy dla swoich dzieci zabawek mądrych, które pomogą im rozwinąć spostrzegawczość, pomysłowość, koncentrację, pamięć. Takich, które pomogą w poznawaniu otaczającego nas świata w sposób prosty i ciekawy. Tyle ...

Czytaj więcej >

Poniedziałek, 15 02 2016 / Autor: Renata Olszewska

Przejdź do góry
(c) copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
projekt i wykonanie: michalchyrek.com / Pc expert